lezingen

Jan Blommerde heeft zich vanuit de liefde voor de Hollandse Schilderkunst van de Gouden Eeuw ontwikkeld van een beeldend kunstenaar, die naar de Waarneming werkt tot een onderzoeker, die naar de Verbeelding tekeningen en schilderijen maakt. Zijn Verbeelding wordt geïnspireerd door ‘Nieuwe’ Ideeën, uit de Theosofie.

Blommerde heeft naar thema’s gezocht, die universeel zijn, zoals bijvoorbeeld De Grote Vogel. Middels zijn werk kan de kunstenaar vertellen over dit thema, omdat hij verschillende Grote Vogels heeft gevonden in mythen en sprookjes wereldwijd. De sprookjes blijken vol betekenis binnen verschillende culturen, hier kan hij over uitweiden in een lezing.

In zijn lezingen stelt hij vragen, als:

-Kan de geschiedenis van de mensheid anders zijn verlopen, dan in het algemeen wordt verondersteld?

-Als een grote Vogel een universeel thema is, wat kunnen we ons daar dan bij voorstellen?

-Welke Sprookjes lijken bijzonder veel op elkaar? Welke motieven keren telkens terug? Wat kunnen deze motieven symboliseren? 

-Welke betekenis kunnen Sprookjes hebben voor de Moderne Psychologie?

-Wat is het verband tussen Sprookjes en Meditatie?

De lezingen kunnen rijkelijk worden geïllustreerd met zelfgemaakt werk. Onderwerp en duur van een lezing kunnen in overleg worden afgestemd op uw wensen/programma.